Polski English
mapa serwisu login kontakt
Szczyrk, 26-28 września

Agenda

pobierz w iCalpobierz

piątek, 26.09.2014 r.

12:00 - 18:00 przyjmowanie gości / check-in
Przyjmowanie gości oraz wydawanie starter-packów rozpoczniemy o godzinie 12:00 i potrwa ono aż do kolacji. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się między 12:00 a 13:00 będą mogły zrobić to w przerwach między warsztatami lub podczas warsztatów, jeśli dana tematyka ich nie zainteresuje.
Stoisko uruchomimy ponownie w sobotę między śniadaniem a obiadem dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli zarejestrować się w piątek oraz dla osób przyjeżdżających w sobotę.
The check-in and distributing of starter-packs will last from the noon till 6:00pm. Persons, who do not manage to register between 12:00 and 1:00pm can do it in tutorial breaks or during tutorials (if they are not interested in a tutorial).
We'll open the stand with gadgets again, on Saturday between breakfast and lunch.
12:00 - 14:00 opcjonalny obiad / optional lunch
Rozpoczynamy ciepłym posiłkiem, tak aby wszyscy, którzy zamówili obiad w piątek, mogli z niego skorzystać jeszcze przed warsztatami.
We start from hot meal to everybody who ordered optional lunch can have it yet before tutorials.
13:00 - 17:00 Kate Terlecka: Narzędzia Scrum Mastera (warsztat)prelekcja w języku polskim
B
Pewnie znakomita większość z was pracuje na co dzień w zespołach lub z zespołami. Niektóre pewnie stosują też Scrum, może wy też? Scrum Masterzy mają w zanadrzu trochę narzędzi które potrafią ułatwić pracę w zespole, rozwiązać kreatywnie problem, przyspieszyć naukę i wymianę wiedzy. Te narzędzia to nie wiedza tajemna, a przydać mogą się każdemu. Przyjrzymy się z bliska modelom takim jak Model Odpowiedzialności Chrisa Avery, jak człowiek nabiera umiejętności, czym jest władza i jak tworzyć i pomagać zespołom sie udoskonalać. Omówimy też zestaw fizycznych narzędzi, które pomagają zespołom pracować efektywnie, poznawać się i rozwiązywać wspólnie złożone problemy.
13:00 - 16:00 Sebastian Grodzicki: Wprowadzenie do Symfony Framework (warsztat)prelekcja w języku polskim
E
Podczas tworzenia serwisów internetowych nie ma popularniejszego języka niż PHP ani lepszego wyboru niż Symfony. W trakcie prezentacji pokażę jak stawiać pierwsze kroki w tym frameworku oraz przedstawię kilka dobrych praktyk.
16:00 - 18:00 Adrian Słowik: Zend Framework 2: Programowanie zdarzeniowe (warsztat)prelekcja w języku polskim
E
Podczas warsztatu zostaną omówione przykłady i przypadki użycia Event Manager'a. Ćwieczenia realizowane na żywo pozwolą na sprawdzenie swoich umiejętności i zaprezentowanie wielu technik rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem programowania zdarzeniowego
18:00 - 19:00 kolacja / dinner
19:00 - 22:00 Michelangelo van Dam: Workshop: Improving QA on PHP development projects (warsztat)prelekcja w języku angielskim
E
Everyone talks about raising the bar on quality of code, but it's always hard to start implementing it when you have no clue where to start. With this talk I'm shooing that there are many levels developers can improve themselves by using the right tools. In this talk I'll go over each tool with examples how to use them against your codebase. A must attend talk for every developer that wants to scale up their quality. Most PHP developers deploy code that does what the customer requested but they don't have a clue about the quality of the product they deliver. Without this knowledge, maintenance can be a hell and very expensive. In this workshop I cover unit testing, code measuring, performance testing, debugging and profiling and give tips and tricks how to continue after this workshop.
19:00 - 20:00 Karol Traczykowski: Abstrakcje, fabryki, kontener, semantyczne konfiguracje i inne...prelekcja w języku polskim
F
Na przykładzie prawdziwego kodu serwisu GoldenLine.pl pokażę, jak dobra architektura i nieco abstrakcji ułatwiły nam życie. Pokażę, jak w Symfony2 stworzyliśmy fragment serwisu, który jest modułowy, czytelny, łatwo rozszerzalny, konfigurowalny a przy tym szybki i wydajny. I opowiem to ja - człowiek, który jeszcze niedawno twierdził, że kod nie musi być ładny - wystarczy, żeby był szybki ;-)
20:00 - 22:00 Lightning talks
F
Wracamy do pomysłu z pierwszej edycji PHPConu, czyli lightning talks. Jest to rodzaj alternatywnej konferencji (unconference), na której każdy, bez specjalnego przygotowania, slajdów, etc. może wygłosić krótkie, max. 10-minutowe wystąpienie na dowolny temat związany z tym, czym zajmuje się na co dzień.
Blok zaplanowany jest wstępnie do godziny 22:00, ale w przypadku dużego zainteresowania nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go przedłużyć!
Pomyśl, na pewno jest coś, czym warto zainteresować polską społeczność PHP! Na zgłoszenia czeka Komitet Programowy pod adresem: php-prog@phpcon.pl.

sobota, 27.09.2014 r.

09:00 - 10:00 śniadanie / breakfast
10:00 - 14:00 Kate Terlecka: Narzędzia Scrum Mastera - powtórka (warsztat)prelekcja w języku polskim
B
Pewnie znakomita większość z was pracuje na co dzień w zespołach lub z zespołami. Niektóre pewnie stosują też Scrum, może wy też? Scrum Masterzy mają w zanadrzu trochę narzędzi które potrafią ułatwić pracę w zespole, rozwiązać kreatywnie problem, przyspieszyć naukę i wymianę wiedzy. Te narzędzia to nie wiedza tajemna, a przydać mogą się każdemu. Przyjrzymy się z bliska modelom takim jak Model Odpowiedzialności Chrisa Avery, jak człowiek nabiera umiejętności, czym jest władza i jak tworzyć i pomagać zespołom sie udoskonalać. Omówimy też zestaw fizycznych narzędzi, które pomagają zespołom pracować efektywnie, poznawać się i rozwiązywać wspólnie złożone problemy.
Warsztat będzie powtórzeniem dla osób, które nie miały możliwości uczestnictwa w piątek.
10:00 - 11:00 Bastian Hofmann: The road to Continuous Deploymentprelekcja w języku angielskim
E
Deploying code changes continuously to your production environment has many benefits. New features get to your users much faster which enables very short and quick iterations on them. And due to the small change sets you tend to encounter less bugs and regressions. In this talk I’ll present what Continuous Deployment means, and what you have to do to make it work successfully. We will cover topics like trunk based development, feature flags, partial roll outs, continuous integration, deployment automation and application monitoring.
10:00 - 11:00 Mariusz Gil: HHVM dla PHP i Hackprelekcja w języku polskim
F
Nie o każdym projekcie Facebooka jest tak głośno jak o HHVM, wirtualnej maszynie przeznaczonej do uruchamiania kodu napisanego w językach PHP i Hack. Głównym przyczyną powstania tego projektu była chęć przyśpieszenia kodu PHP i lepszego wykorzystania dostępnych serwerów, co przy skali liczonej w dziesiątkach i setkach tysięcy daje ogromne oszczędności. Ale nawet w znacznie mniejszej skali oferowany przez HHVM wzrost wydajności jest ciekawą opcją, zwłaszcza przy projektach z określonymi wymaganiami wydajnościowymi, jak np. platformy RTB. HHVM nie jest jednak rozwiązaniem wszystkich problem wydajnościowych, autorzy zresztą nie postawili sobie też takiego celu. W wielu przypadkach wzrost wydajności można osiągnąć przy wykorzystaniu znacznie prostszych środków, np. tworzenia buildów skryptów czy eliminacji round-tripów pomiędzy usługami. W trakcie prezentacji zapoznamy się z całą platformą HHVM, od instalacji do uruchomienia live i debugowania przykładowej aplikacji w PHP. Przedstawiony zostanie także Hack, drugi język operujący na HHVM, w której rozwój Facebook obecnie mocno się angażuje.
11:00 - 12:00 Juozas Kaziukenas: Beyond the PHP Mountainprelekcja w języku angielskim
E
How does Facebook or tumblr survive using PHP? Huge amount of new startups and projects start of by writing everything in PHP. But sooner or later there comes a time to do some background processing or the amount of users just kill the app. There are many ways to solve these problems. I want talk about when, how and most importantly why PHP sometimes is not the best tool for the job. And how to deal with problems when that tool starts to struggle.
11:00 - 12:00 Leszek Krupiński: Skalowanie aplikacji PHPprelekcja w języku polskim
F
Rozbudowane aplikacje webowe, zwłaszcza te pracujące pod dużym obciążeniem, wymagają w czasie ich tworzenia zastosowania specyficznych technik, aby nie były kłopotliwe ani dla serwerów, ani dla użytkowników. W prezentacji przedstawione zostaną podstawowe techniki, które można zastosować w swoich aplikacjach, aby ich wydajność nie stała się problemem.
12:00 - 13:00 Michelangelo van Dam: Your code are my tests!prelekcja w języku angielskim
E
After years of promoting PHPUnit I still hear it's hard to get started with unit testing. So instead of showing nice step-by-step examples on how to use PHPUnit, we're going to take examples straight from github and start writing tests for them where I explain the issue, how we test it and how we finally got things tested. So I take on the challenge to start writing tests for PHP projects that already have unit tests in place (like major frameworks) and projects that not even started with unit testing.
12:00 - 13:00 Wojciech Galanciak: Apigility i Apache Cordova, czyli aplikacje mobilne w świecie PHPprelekcja w języku polskim
F
Potrzebujesz mobilną wersję już istniejącej aplikacji webowej? A może musisz zbudować ją od zera, a nie znasz żadnych rozwiązań natywnych? Podczas prelekcji zaprezentuję jedno z rozwiązań tych problemów. Skupię się na dwóch technologiach, Apache Cordova, platformie do budowania aplikacji mobilnych za pomocą HTML5, CSS i Javascript, oraz Apigility, rozwiązaniu ułatwiającym budowanie oraz utrzymanie dobrze zaprojektowanego API. Obejmie ona zarówno prezentację obu rozwiązań, jak i budowę przykładowej aplikacji (kilent-serwer) za pomocą Zend Studio.
13:00 - 14:00 obiad - I tura / lunch - 1st batch
Pierwsza tura obiadowa dla ok. 250-300 osób. W tym czasie nie będzie równoległych spotkań prelekcyjnych, za wyjątkiem powtórki warsztatu ze Scruma. Osoby oczekujące na obiad w tym czasie mają czas na odpoczynek.
1st lunch batch for about 250-300 persons. There's no talks at this time (excluding replay of the Scrum workshop), it's a rest time for persons waiting for 2nd batch.
14:00 - 15:00 obiad - II tura / lunch - 2nd batch
Druga tura obiadowa dla ok. 200-250 osób. W tym czasie również nie będzie równoległych spotkań prelekcyjnych. Osoby z pierwszej tury w tym czasie mają czas na odpoczynek.
2nd lunch batch for about 200-250 persons. There's no talks at this time, it's a rest time after lunch for persons from 1st batch.
15:00 - 15:45 Giorgio Sironi: Distributing PHP applications over HTTPprelekcja w języku angielskim
E
The separation of large applications into multiple Bounded Contexts is a modern way to scale them while complexity, traffic and team membership increase. HTTP and REST APIs can be installed not only on the public side of your application, but also to let different internal components communicate. Extracted from the history of how one Onebip payment is handled by four physical Bounded Contexts talking with each other via HTTP, the talk presents a series of patterns to let your servers communicate to other internal servers. We will see our options for HTTP status codes, media types, authentication, caching and more.
15:00 - 16:00 Wojciech Sznapka: Domain Driven Design w PHPprelekcja w języku polskim
F
Trywialne problemy nie występują w biznesie, a więc nie występują również w tworzeniu oprogramowania. Z trudnymi można radzić sobie na wiele sposobów, ale niezliczone systemy z spaghetti w kodzie skłoniły profesjonalistów z dziedziny oprogramowania do skupienia się na domenie i wokół niej budowaniu systemów. Prelekcja ma na celu przedstawienie podstawowych klocków, z których buduje się systemy w metodologii Domain Driven Design, wzorców projektowych, efektywnej współpracy w projekcie. W końcu rzeczywistość i domena problemu zostanie odzwierciedlona w kodzie PHP.
16:00 - 16:50 Nick de Groot: Push like it’s not 1999prelekcja w języku angielskim
E
A classic song of Prince but old. With all the browsers supporting the new Push technologies we can upgrade pushing to the 2014. We will create an overview of all the technologies there are - including Websockets - and see what’s best in certain situations. With ofcourse some real world examples including fallbacks for the few using the browsers of the old age.
16:00 - 17:00 Marcin Wójcik: Wydajne API dla aplikacji mobilnychprelekcja w języku polskim
F
Coraz częstszym zadaniem programistów PHP jest tworzenie API dla aplikacji mobilnych. Podczas prelekcji postaram się opowiedzieć na co zwrócić uwagę i czego unikać podczas tworzenia takiego API, aby móc sobie poradzić z dużym ruchem (10k+).
17:00 - 18:00 Bastian Hofmann: Measuring and Logging Everything in Real Timeprelekcja w języku angielskim
E
Do you know what is happening in your web application right now, this second, how many requests, logins, exceptions you have, how many and what data your users are generating and what the click through rate of each of your registration step is? Or do you know exactly which exception with which stack trace caused the error your users are seeing? If not, this talk will show how you can easily measure and log everything that happens in your application with the help of open source tools, such as Graphite, StatsD, Elasticsearch and Logstash, without influencing your production environment.
17:00 - 17:30 Michał Giergielewicz : Projektowanie nowoczesnego API. Jak zrobić to dobrze.prelekcja w języku polskim
F
W dzisiejszych czasach, API stało się obowiązkowym punktem na liście funkcjonalności nowoczesnych produktów. Niestety brak jednorodnego, uznanego standardu powoduje różny poziom jakościowy dostępnych API, na czym cierpimy my - developerzy, jako że to my jesteśmy de facto klientami takich API. Jak zatem zaprojektować dobre, czytelne i nowoczesne API? Przy braku oficjalnych standardów najlepszym podejściem wydaje się czerpanie z doświadczeń tych, którym się to udało. Podpierając się nieoficjalnymi standardami i dobrym przykładem najlepszych API na rynku, pokażę wam jak zaprojektować nowoczesne API.
17:30 - 18:00 Rafał Śledź: Boski duet - Symfony 2 i node.js w aplikacjach czasu rzeczywistegoprelekcja w języku polskim
F
Zastanawiałeś się kiedyś, czy można sterować stroną poprzez połączenie telefoniczne? Można - a Rafał pokaże Ci jak to zrobić. Będziemy mówić o tym, jak połączyć modułowość frameworka od Sensio Labs z szybkością i elastycznością JavaScriptowej platformy. Nie zabraknie również MongoDB - wspólnej bazy danych dla obu technologii. Za przykład posłuży nam aplikacja czasu rzeczywistego - gra Dom Boskich, którą VML przygotowała dla Orange.
18:00 - 20:00 Paweł Jędrzejewski: Pierwsze kroki z Sylius E-Commerce (warsztat)prelekcja w języku polskim
B
Warsztat dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem aplikacji e-commerce w języku PHP. W ciągu dwóch godzin uczestnicy poznają podstawy silnika Sylius, platformy opartej o framework Symfony2 oraz dowiedzą się jak łatwo i efektywnie można wdrażać projekty e-commerce korzystając z najnowocześniejszych technologii i metodologii w świecie PHP. Warsztat przeznaczony jest dla osób z przynajmniej podstawową znajomością Symfony2.
18:00 - 18:45 Miro Svrtan: Building web application: Tech from startup to enterpriseprelekcja w języku angielskim
E
Mid 2009, Njuskalo.hr was a 2 year old project gaining a lot of traction in local market. Njuskalo is online classifieds platform, similar to http://www.subito.it/. That traction meant that some changes needed to be done so platform was changed and I started working as a PHP developer maintaining this new shiny code. At that time, we had 23 mil PW (pageviews) and constantly growing. In just 6 months we doubled the traffic and in little over a year quadruppled it. Year and a half in, we became #1 site in pageviews, totalling little over 100 mil PW from our local market. When I’m talking about #1, I’m not talking about competting online classifieds but all other local sites (email hosting, news portals, forums, blog platforms, etc). Early 2013, 3,5 years after platform switch we had 300 mil PWs and in Jan 2014 we had 340mil PWs. As you can see, in 4,5 years we grew from 23 mil to 340mil PWs, almost at a rate of 100% every year. While we are aware that this traffic is zero to nothing in comparison to some of the world mega sites (facebook, twitter, google) we are a small team (2-4 developers), concantrated on building a product for our local market (there are less then 5 million Croatians). On the other hand, how many PHP developers had a chance to work on such a large scale project. Talk would cover how we scaled our platform: - bare metal enterprise grade servers hosted in our data center (no cloud due to latency issues) - scaling resources while in rapid development (bussines doesnt wait for techical problems to be solved) - implementing new technologies - implementing metodologies (technical & organizational) Mid 2009m we had one server hosting application, database & our banner server. Now we use 2 front servers, 6 app servers, 1 banner server and 3 DB servers in cluster. While this might not be tens or hundreds of servers, main scaling problem is from 1 to 2 not 2 to 10. While a lot of projects, when entering their enterprise phase start to produce less and less features, in 2013 we have built more features then ever before. With same number of developers but with focusing on developers knowledge and understanding of bussiness demands (and few other tricks :)
18:00 - 18:45 Karol Sójko: Building Behavior Driven Teamsprelekcja w języku polskim
F
Wiele zespołów podczas tworzenia oprogramowania skupia się na odpowiadaniu na pytanie “jak” zamiast “dlaczego”. Tworzy to wiele nieporozumień, które skutecznie obniżają produktywność i zadowolenie z pracy. W swojej prezentacji chciałem przedstawić metodykę Behavior Driven Development, u podstaw której leży usprawnienie komunikacji w zespole. Podzielę się doświadczeniem na temat tego jak wprowadzić BDD we własnej firmie i opowiem o zagadnieniach takich jak StoryBDD, SpecBDD i żywa dokumentacja. Na przykładzie własnego zespołu pokażę również jak BDD pomogło nam w zrozumieniu siebie i założeń projektów.
18:45 - 19:00 PHPackaton 2014, finał
F
Ogłoszenie wyników PHPackathon 2014.
19:00 - 20:00 Piotr Bubacz: Chmura à la carteprelekcja w języku polskim
E

Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie czas realizacji aplikacji jest coraz krótszy, któż z nas nie słyszał od klienta, że rozwiązanie jest potrzebne „na wczoraj”. Poszukując nowych, elastycznych rozwiązań dających możliwość zmniejszenia czasu pracy przyjdź na prezentacje, aby zobaczyć, co nowego dla Ciebie oferuje Microsoft Azure. Poznaj nowe i ulepszone komponenty, które możesz dowolnie wykorzystywać w Twoich rozwiązaniach od razu bez konieczności instalacji czy skomplikowanej konfiguracji. Jeśli jednak potrzebujesz bardzo elastycznego rozwiązania, to chmura daje możliwość szczegółowej konfiguracji na poziomie systemu operacyjnego.

Przyjdź i zobacz, co chmura ma w menu dla Ciebie i jak dzisiaj możesz wykorzystać jej potencjał budując rozwiązania z gotowych klocków dla szybszych i bezpiecznych aplikacji przyszłości.

19:00 - 19:30 Wojciech Matusiak: Skalowalność PHP+MySQL - case studyprelekcja w języku polskim
F
Czy małe projekty napisane w PHP mają potencjał, aby stać się funkcjonalnymi aplikacjami dla kilku milionów użytkowników? Czy projektując nasz system, musimy już na początku zaprojektować ścieżkę jego rozwoju? A może wystarczy znać dobry sposób na najczęściej powtarzające się trudności, gdy projekt rośnie bardziej niż na początku zakładaliśmy? Na podstawie case study odpowiemy na te i inne pytania oraz przedstawimy praktycznie sposoby radzenia sobie z problemami, na które może napotkać rozrastający się ponad plany PHP-owy projekt.
20:00 - 00:00 kolacja przy grillu / BBQ

niedziela, 28.09.2014 r.

09:00 - 10:00 śniadanie / breakfast
10:00 - 11:00 Leszek "l3l0" Prabucki: Architektura oprogramowania, myślenie oraz TDD czyli wskrzeszanie trupa.prelekcja w języku polskim
E
Czy TDD oraz architektura oprogramowania skupiona na separacji warstw aplikacji upośledza nasze oprogramowanie ? Kiedy powinniśmy skupiać się na szybkości wytwarzania oprogramowania, a kiedy na jakości ? Czy testowanie jednostkowe oraz "mockowanie" faktycznie jest jedynym źródłem wszelkiego zła ? Postaram się opowiedzieć na te pytania oraz wyrazić moją opinie na podstawie prawdziwych i życiowych przykładów oraz problemów z którymi spotykam się na co dzień.
10:00 - 11:00 Michał Pipa: Architektura Symfony2prelekcja w języku polskim
F

Symfony2 to nowoczesny i popularny framework służący do budowy aplikacji webowych. Na tej prezentacji pokażę z jakich elementów jest on zbudowany, jakie wzorce projektowe zostały w nim wykorzystane i jakie są zasady jego działania. Pokażę również jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

11:00 - 12:00 Adrian Słowik: Sklep z aplikacjami dla platformy sklepowej - case studyprelekcja w języku polskim
E
Podczas prelekcji przedstawione zostanie case study z implementacji i wdrażania sklepu z aplikacjami dla platformy sklepowej shoper. W prezentacji ujęte zostaną kwestie bezpieczeństwa integracji aplikacji ze sklepem oraz możliwości jakie zostały stworzone do dyspozycji developerów
11:00 - 12:00 Piotr Pasich: Game of performance - Message brokers behind the scenes prelekcja w języku polskim
F
Komunikacja z webservice’ami, wysyłanie maili, wstawianie lub modyfikowanie danych w bazie zajmuje sporo czasu. Co zrobić, żeby użytkownik nie musiał czekać aż zewnętrzne aplikacje odpowiedzą? Funkcjonalnym rozwiązaniem bywa przeniesienie części operacji z głównego procesu aplikacji do backgroundu. W jego wprowadzeniu pomogą systemy kolejkowania. Pozostaje jednak pytanie, czym różnią się od siebie poszczególne narzędzia i które z nich wybrać? Prezentacja będzie zestawieniem możliwości, zalet i wad wybranych brokerów wiadomości wraz z przykładami użycia.
12:00 - 13:00 Kacper Dąbrowski: Zanurkujmy w MongoDBprelekcja w języku polskim
E
Prezentacja krótko wprowadza w obszary oprogramowania MongoDB, a w dalszej części słuchacze będą mieli możliwość zanurkowania i poznania skrywanych przez nie tajemnic. Podczas godzinnej prelekcji będzie można zapoznać się z koncepcją działania, problemy wynikającymi z założeń projektowych, a także rzeczywistymi przypadkami użycia wraz z załączoną dokumentacją badań. Ostatnim elementem prezentacji będzie podsumowanie i zestaw porad gdzie i w jaki sposób używać takiego oprogramowania
12:00 - 13:00 Sebastian Grodzicki: Migracja GoldenLine do Symfony2prelekcja w języku polskim
F
Kod źródłowy GoldenLine sięga 2005 roku. Od tego czasu powstało niemal 20 tys. plików, 40 tys. commitów oraz 2 mln linii kodu. GoldenLine był od początku rozwijany na autorskim frameworku o nazwie Xplod. Framework ten doczekał się również drugiej odsłony, która była m.in. wykorzystywana przy budowie siostrzanego serwisu ZnanyLekarz. Niestety GoldenLine był już wtedy tak rozbudowany, że pozostał na jego starszej wersji, a co za tym idzie był bardzo trudny w utrzymaniu. Realizacja kolejnego projektu w jednej części portalu wiązała się zwykle z awarią w drugiej. Do tego śladowe ilości testów oraz przewaga statycznych metod, pomimo szczerych chęci, nie pozwalały zmienić tego stanu rzeczy. W połowie 2012 roku podjęliśmy dość ryzykowną (jak na tamten czas) decyzję o przepisaniu GoldenLine na Symfony 2.1, które miało zostać wydane w ciągu kilku najbliższych tygodni od naszego postanowienia. Podczas prezentacji chciałbym się podzielić dalszą częścią tej ciekawej historii oraz tym na jakie trudności natrafiliśmy, jak je rozwiązaliśmy, jakie błędy popełniliśmy oraz jakich udało nam się uniknąć.
13:00 - 14:00 opcjonalny obiad / optional lunch
13:00 - 14:30 wymeldowanie i zakończenie konferencji / check-out

prelegenci


Michał Giergielewicz

Piotr Bubacz

Michelangelo van Dam

Kacper Dąbrowski

Wojciech Galanciak

Mariusz Gil

Sebastian Grodzicki

Nick de Groot

Bastian Hofmann

Paweł Jędrzejewski

Juozas Kaziukenas

Leszek Krupiński

Wojciech Matusiak

Piotr Pasich

Michał Pipa

Leszek "l3l0" Prabucki

Giorgio Sironi

Adrian Słowik

Karol Sójko

Miro Svrtan

Wojciech Sznapka

Rafał Śledź

Kate Terlecka

Karol Traczykowski

Marcin Wójcik

rejestracja


Załóż konto, by móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. To nie to samo, co zgłoszenie uczestnictwa.

Jeśli masz już konto, zaloguj się.


zalogowanych użytkowników: 0
odwiedzających gości: 1

Schibsted Media Group Shoper.pl xsolve. Microsoft

Patroni Medialni


php.pl
webmastah.pl
Linux Magazine
4programmers
Kariera Plus

Ta strona wykorzystuje cookie sesyjne w celu identyfikacji użytkowników serwisu. Szczegóły na ten temat zawiera Polityka prywatności i plików cookie.
wyk. P. Matusek, Betasoft & D. Grzesista, dgnet.pl; wersja z 2016.05.16